Любопитни факти за хлебарката

Хлебарките са кафяви или черни, със заострено и лъскаво по дължина и сплескано тяло. На гърба имат закърнели остатъци от крила. Тялото на възрастните хлебарки, подобно на останалите инсекти, имат 3 части, гръден кош, корем, глава. Покрити са с твърда обвивка, която се сменя при растежа няколко пъти. Чифт чувствителни антенки излизат от главата, с които се ориентират в околната среда. Главата е с две очи и е разположен в нея мозъкът. Основната сензорна дейност се извършва чрез нервни ганглии обаче, съединени по цялото тяло на хлебарки в мрежеста структура, която помага за бързи реакции. Благодарение на нея, може десетина дни да живее самостоятелно тялото, след е отстранена главата.

Хлебарки с липсващи глави не умират на практика от липса на кислород, а от жажда единствено. Набавят си през дихателни отвори по тялото въздух, които навътре го отвеждат. Липсата на храна толкова на обезглавеното насекомо не пречи, защото може без нея месец да живее. Издържат и без вода дълго, но от недостига й вече умират след седмица.

Унищожаването на хлебарки се предлага от Pestcare.bg като услуга по дезинсекция – третиране на заведения, домашни помещения, хранителни и производствени обекти за унищожение в терена на наличната популация. Като жилищни вредители, те са много адаптивни и упорити, а създадоха с годините устойчивост към много отрови. За успешно унищожаване на хлебарки са нужни професионалните мерки на Pestcare.bg, с преценка на средата.

Хлебарки нападат местата, които са с недостатъчна хигиена, сифони, лоша канализация, но и чисти помещения – навсякъде вървят, в кооперации, блокове, ресторанти и халета. Унищожаването им е труден процес не само заради биологичната им устойчивост, но и заради предишни мерки. Честата предишна практика, която с ред препарати е осъществявана за домашна борба, прави унищожаването им по-трудно и повишава устойчивостта им. Затова при проблем с хлебарки се препоръчва своевременно да се реагира, с търсене на Pestcare.bg – професионален дезинсектор.

Очите на хлебарките са чувствителни на светлина, рецепторите трансформират наоколо картината в мозайка Мустачките са покрити с косъмчета и тънки, силно подвижни и както сетивна функция изпълняват, така и осезателна. Устата на всички хлебарки имат хранително хоботче от 2 режещи челюсти с назъбена повърхност. При хранене челюстите отрязват храната и я насочват, докато се обработва и сдъвква.Компютърни компоненти Dekada.com Bitcoin компоненти

Как да се справяме с хлебарките

Нова форма на приложение в борбата с хлебарки е и лакът, прилагащ се на различни повърхности чрез нанасяне — отстрани на плотове или от долната им страна, по маси и др. Как да бъде резултатна борбата срещу хлебарки?
Ако само на едно необработено помещение остане дори, ефектът е частичен, понеже се укриват в него незасегнатите хлебарки от инсектицида, докато се прекрати действието на препарата, след което в цялата сграда се разселват отново. Най-добре е от таванските помещения да започне обработката на http://www.pestcare.bg/unishtozhavane-na-hlebarki и с мазетата да завърши.

Освен това не е достатъчна в никакъв случай една обработка само. При слаба заселеност обикновено се постига добър резултат след 2-3 обработки, а при висока — след 4-5 и повече, като между обработките интервалът не трябва по-голям от 25-30 дни да бъде. Тъй като са токсични инсектицидите, е необходимо да се отстранят домашните животни по време на обработка от помещенията, а съдовете и хранителните продукти да се покрият или приберат. След приключване на обработката трябва да се измият всички открити части.

Някои видове хлебарки консумират листа и дървесина, които в стомаха си смилат. Основните видове, нанасящи по бизнеса и здравето щети, са Ориенталска хлебарка, Американска, Германска, Кафява ивичеста хлебарки. Те с остатъци от човешката дейност се хранят. Хлебарки придружават от незапомнени времена човека. Когато той легне да спи, настъпва нейният момент. Тогава от леговището си излиза тя и към разузнаване пристъпва, търсене на вода, храна, маркиране към тях на пътища, за лесната ориентация на другите хлебарки.

Хлебарката по света е широко разпространена и за това основен причинител е човекът. Тя с него пътува на машини, камиони, кораби. Яйцата й с кашони, храни и вещи се придвижват, а стигнали нова територия веднъж, те се излюпват, завладяват адаптират.

Без значение къде живеят и какво консумират, тези хлебарки предизвикват в учените любопитство с уменията си за оцеляване и приспособимост. Трудно уловима и бърза, тя скоростно се възпроизвежда, има фазово развитие, а към много отрови са устойчиви някои видове хлебарки. Биологията й помага стотици милиони години да оцелее на нашата планета. Преживяла е суши и ледници, хлебарката славата на един от най-древните видове насекоми печели по Земята.