Как да се справяме с хлебарките

Нова форма на приложение в борбата с хлебарки е и лакът, прилагащ се на различни повърхности чрез нанасяне — отстрани на плотове или от долната им страна, по маси и др. Как да бъде резултатна борбата срещу хлебарки?
Ако само на едно необработено помещение остане дори, ефектът е частичен, понеже се укриват в него незасегнатите хлебарки от инсектицида, докато се прекрати действието на препарата, след което в цялата сграда се разселват отново. Най-добре е от таванските помещения да започне обработката на http://www.pestcare.bg/unishtozhavane-na-hlebarki и с мазетата да завърши.

Освен това не е достатъчна в никакъв случай една обработка само. При слаба заселеност обикновено се постига добър резултат след 2-3 обработки, а при висока — след 4-5 и повече, като между обработките интервалът не трябва по-голям от 25-30 дни да бъде. Тъй като са токсични инсектицидите, е необходимо да се отстранят домашните животни по време на обработка от помещенията, а съдовете и хранителните продукти да се покрият или приберат. След приключване на обработката трябва да се измият всички открити части.

Някои видове хлебарки консумират листа и дървесина, които в стомаха си смилат. Основните видове, нанасящи по бизнеса и здравето щети, са Ориенталска хлебарка, Американска, Германска, Кафява ивичеста хлебарки. Те с остатъци от човешката дейност се хранят. Хлебарки придружават от незапомнени времена човека. Когато той легне да спи, настъпва нейният момент. Тогава от леговището си излиза тя и към разузнаване пристъпва, търсене на вода, храна, маркиране към тях на пътища, за лесната ориентация на другите хлебарки.

Хлебарката по света е широко разпространена и за това основен причинител е човекът. Тя с него пътува на машини, камиони, кораби. Яйцата й с кашони, храни и вещи се придвижват, а стигнали нова територия веднъж, те се излюпват, завладяват адаптират.

Без значение къде живеят и какво консумират, тези хлебарки предизвикват в учените любопитство с уменията си за оцеляване и приспособимост. Трудно уловима и бърза, тя скоростно се възпроизвежда, има фазово развитие, а към много отрови са устойчиви някои видове хлебарки. Биологията й помага стотици милиони години да оцелее на нашата планета. Преживяла е суши и ледници, хлебарката славата на един от най-древните видове насекоми печели по Земята.